top of page

Met psychotische mensen kan je praten (I)

Inschrijvingsgeld

VOLZET €60, €25 stud.

Tijdstip

4 december 2023 19u-22u

Inhoud

Met psychotische mensen kan je praten - deel I


De Hoge Gezondheidsraad gaf recent nog het advies ‘de mens’ centraal te stellen in de geestelijke gezondheidszorg. Eigenlijk raadt ze af de DSM-categorieën als uitgangspunt van de zorgplanning te nemen.


Voor mensen met een psychose werkt deze diagnose als zeer stigmatiserend. Indien de persoon in kwestie geen of beperkt ziekte-inzicht heeft, lijkt een behandeling eerder onlogisch en bestraffend, dan helend en genezend.


De laatse jaren wijzen studies erop dat medicamenteuze behandeling voor 25% verantwoordelijk zou zijn voor herstel. de overige 75% wordt dus door andere factoren bepaald.


De opzet van deze vorming is dieper in te gaan op de factoren die een bijdrage leveren aan die 75%, dat wil zeggen de niet- medicamenteuze ondersteuning in dit verhaal... De wijze van contactname en bejegening van de persoon met een psychose is hierin doorslaggevend.

.

De volgende items komen o.a. aan bod:


- schizofrenie (grootste veroorzaker van een psychose) maar we plaatsen deze in een nieuw, minder stigmatiserend kader

- gevolgen van anosognosie: een gebrekkig ziektebesef door een neurologisch defect- belang van compliance of samenwerking tussen de persoon met een psychose en de behandelaar

- de zin of onzin van psyho-educatie

- visie op psychose en een begrijpende en empathische aanpak die verbindend en ondersteunend werkt


Heb je interesse voor deze materie en doe je graag nieuwe inzichten op of ga je voor een opfrissing, dan is deze lezing iets voor jou.


Doelgroep: hulp- en zorgverleners en iedereen met een professionele betrokkenheid (maatschappelijk werkers, orthopedagogen, zorgcoaches, justitie en welzijnswerkers) maar even goed ook mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, vrienden en familie.


Inschrijven doe je via de volgende link:
Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page