Contactgegevens


0032 (0)475 58 27 43

SoHuman

Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


 NIEUW! Dyslexie - docent A. Deroey

donderdag 9 mei 2019 , 19u-22u00
OF 8 oktober 2019

Voor ouders met schoolgaande kinderen, leerlingbegeleiders, zorgcoaches, leerkrachten, ...

Vorming dyslexieVoorstelling van de inhoud


Deze vorming biedt een vat aan informatie met heel wat bruikbare tools voor iedereen die beroepsmatig of binnen de context van het eigen gezin geconfronteerd wordt met dit thema. 


Onze docente An Deroey spreekt vanuit haar ervaring en kunde en is in staat een realistisch beeld te scheppen rond alle mogelijkheden en beperkingen die deze stoornis met zich meebrengt. Deze avond is geen lezing maar een vorming betreffende het thema dyslexie. 


Theorie en praktijk wisselen af. Er is mogelijkheid tot dialoog en vraagstelling! 


Een echte aanrader voor elke betrokkene in het werkveld (leerkracht, leerlingbegeleider, coach, ouder van kind met dyslexie of een leerstoornis...


Je ontvangt steeds een hand-out en een aanwezigheidsattest. 

INSCHRIJVINGSGELD

€60

LESDATA + LOCATIE

19u00 - 22u00


donderdag 9 mei 2019 

of 

dinsdag 8 oktober 2019


CC De Kimpel

Eikenlaan 25,

3740 Bilzen


Ja, ik schrijf in!


We starten op vanaf 8 inschrijvingen!

Indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, kan je instappen voor de volgende datum, of storten we het inschrijvingsgeld terug.

Lezen als iemand met dyslexie...Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.Oorpronkelijke tekst ...


Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan, het enige wat belangrijk is is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. De rest van de letters mogen willekeurig geplaatst worden en je kunt vervolgens gewoon lezen wat er staat. Dit komt omdat we niet elke letter op zich lezen maar het woord als geheel.


CC De Kimpel, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen