Contactgegevens


0032 (0)475 58 27 43

SoHuman

Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


OUDERENZORG - Langlopende opleiding 1


De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg bij ouderen


Inhoud


“De oudere” bestaat niet! Maar dat wie oud wordt en lang leeft een hele familiegeschiedenis met zich draagt, staat vast. De verwachtingen zullen dus telkens verschillen en veelal afhankelijk zijn van dat verleden. Ouderen hebben veel geleefd en beleefd. Vandaag willen ze, zeker als het op zorg aankomt, niet betutteld worden, maar anderzijds vinden ze contacten toch ontzettend belangrijk. Zij streven naar een autonomie in verbondenheid.


Als hulpverlener is het niet eenvoudig daar onze weg in te vinden. Ieder wil als het ware een “Zorg op maat”, maar we kunnen ons wel goed voorbereiden. Het genogram en het levensverhaal zijn hiertoe zeer interessante werkinstrumenten. Zij sluiten perfect aan bij het intakegesprek en kunnen/zullen op verschillende manieren een daadwerkelijk empowering betekenen voor kwetsbare ouderen.


Deze ervaringsgerichte opleiding reikt naast een theoretische grondslag ook praktische handvatten voor de levensverhaalmethode aan. Tevens gaan we op zoek waar het bij echte “aandacht” om gaat aan de hand van een ervaringsgericht parcours ouderenzorg gebaseerd op de zintuigen. Deze aandacht bepaalt immers de kwaliteit van de zorgrelatie. Narratieve zorg vertrekt immers van een dialoog die in alle respect voor de wederzijdse autonomie en in gedeelde verantwoordelijkheid, een band van verzorging en vertrouwen schept en zelfs in moeilijke situaties een “SAMEN” leven mogelijk maakt.


Data

  1. Basisdag: donderdag 9 januari 2020 (13u30-16u30)
  2. Verdiepingsdag 1: donderdag 16 januari 2020 (13u30-16u30)
  3. Verdiepingsdag 2: donderdag 23 januari 2020 (13u30-16u30)
  4. Intervisie: donderdag 26 maart 2020 (13u30-16u30)

Je ontvangt een attest van deelname, inclusief cursusmateriaal


Je schrijft in voor de basisdag(€94) of voor de 4 sessies (€375)

Je kan ook inschrijven voor de 3 resterende sessie indien je de basisdag al volgde (€281)

Kies de juiste optie op uw inschrijvingsformulier!


  Inschrijvingsformulier 'Narratieve zorg bij ouderen'