Contactgegevens


0032 (0)475 58 27 43

SoHuman

Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie

Met psychotische mensen kan je praten | Mark Hiemeleers
10 september 2019, 19u00 - 22u00
CC De Kimpel | Bilzen

Mark Hiemeleers - docent geestelijke gezondheidszorg en zaakvoerder Sohuman. 

Inhoud


De Hoge Gezondheidsraad gaf onlangs het advies ‘de mens’ centraal te stellen in de geestelijke gezondheidszorg. Eigenlijk raadt ze af de DSM-categorieën als uitgangspunt van de zorgplanning te nemen. Voor mensen met een psychose werkt deze diagnose als zeer stigmatiserend. Indien de persoon in kwestie geen of beperkt ziekte-inzicht heeft, lijkt een behandeling eerder onlogisch en bestraffend, dan helend en genezend. De laatse jaren wijzen studies erop dat medicamenteuze behandeling voor 25% verantwoordelijk zou zijn voor herstel. de overige 75% wordt dus door andere factoren bepaald.

De opzet van deze vorming is dieper in te gaan op de factoren die een bijdrage leveren aan die 75%, dat wil zeggen de niet- medicamenteuze ondersteuning in dit verhaal... De wijze van contactname en bejegening van de persoon met een psychose is hierin doorslaggevend..

De volgende items komen o.a. aan bod:


- schizofrenie(grootste veroorzaker van een psychose) maar we plaatsen deze in een nieuw, minder stigmatiserend kader


- gevolgen van anosognosie: een gebrekkig ziektebesef door een neurologisch defect
- belang van compliance of samenwerking tussen de persoon met een psychose en de behandelaar


- de zin of onzin van psyho-educatie
- visie op psychose en een begrijpende en empathische aanpak die verbindend en ondersteunend werkt


-concrete handvaten en nuttige aanwijzingen


Heb je interesse voor deze materie en doe je graag nieuwe inzichten op of ga je voor een opfrissing, dan is deze lezing iets voor jou.

Doelgroep


hulp- en zorgverleners en iedereen met een professionele betrokkenheid (maatschappelijk werkers, orthopedagogen, zorgcoaches, justitie en welzijnswerkers) maar even goed ook mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, vrienden en familie.
Je ontvangt steeds een hand-out en een aanwezigheidsattest.