Contactgegevens


0032 (0)475 58 27 43

SoHuman

Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie

'Sensitief omgaan met trauma'

Leentje Rymen en Daisy Buttiens

Deze reeks wordt gegeven door twee trauma-experten die met hun voeten in het werkveld staan. 
De methode van werken is interactief en met een variëteit in lesaanbod (denk hierbij aan beeldmateriaal, concrete voorbeelden, materialen en boeken om in te kijken en te gebruiken op het moment zelf, …)

Inhoud


5 avonden

1 Kennismakingssessie (€45) op 19 maart of (herhaling) op 11 juni 2019

Indien gewenst 4 verdiepingssessies op  24/9, 1/10, 8/10, 15/10/2019

5 avonden (€241)


Locatie:
OC De Link (Linkhout)
Ontmoetingscentrum De Link
Linkhoutstraat 194
3560 Lummen


Ieder van ons maakt schokkende gebeurtenissen mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongeval, pestervaringen, het verlies van een dierbaar persoon, zelfdoding, een brand, geweld, een echtscheiding, soms zelfs een ziekenhuisopname,….


We zijn zelf slachtoffer of we worden geraakt door de verhalen van onze kinderen, leerlingen, patiënten of cliënten, familie, partner, vrienden,…


Soms laten deze schokkende gebeurtenissen psychische wonden na. Soms lost het zich vanzelf op.

In deze vormingenreeks staan we stil met wat schokkende gebeurtenissen kunnen zijn en wat ze doen met ons systeem, met onze hele lichaam, brein en dagelijks leven. We focussen op wat de meeste impact heeft, negatief, maar ook positief. Traumatische gebeurtenissen zijn eigen aan het leven, maar zo ook veerkracht. Wat weten we uit onderzoek rond veerkracht-verhogende maatregelen? Hoe kunnen we helpen voorkomen? Hoe gaan we best om met naasten die risico lopen een trauma te ontwikkelen of er (een of meerdere) meegemaakt hebben? Hoe kunnen we mee zorgen voor een betekenisvolle omgang zodat het leed niet jarenlang verder hindert, maar ze sneller op eigen kracht weer verder kunnen?


De kennismakingssessie (twee keer aangeboden) kan losstaand gevolgd worden en raakt al deze thema’s kort aan. Na deze avond heb je een basiskijk op trauma en veerkracht en een eerste aanzet tot goede omgang hiermee.

 

De vier avonden (najaar) zijn als een geheel te volgen en verdiepen zich. Je gaat dan naar huis met een ‘kijk op trauma’ die je ten volle begrijpt en daardoor in omgang met elk psychisch leed kan toepassen. Je gaat aan de slag met concrete oefeningen toegespitst op jouw werkveld. Je bent voorbereid op moeilijke vragen van kinderen, cliënten/patiënten of omstaanders rond bv terrorisme of zelfdoding. Je weet wat een crisisplan is en kan er mee om. Je hebt zicht op veerkrachtverhogende elementen en hebt een heleboel do’s and don’ts op zak om in het dagelijks leven, maar ook in klas- of zorg- en opvoedingssituaties mee te nemen. Hierbij is er ook kort aandacht voor de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind (en de impact in het verdere leven), vluchtelingen, traumatische rouw en expliciet het belang van hechtingsrelaties.


Deze reeks wordt gegeven door twee trauma-experten die met hun voeten in het werkveld staan. De methode van werken is interactief en met een variëteit in lesaanbod (denk hierbij aan beeldmateriaal, concrete voorbeelden, materialen en boeken om in te kijken en te gebruiken op het moment zelf, …)


Doelgroep


Voor iedereen toegankelijk. We richten ons op zorg- en hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, … maar ook (pleeg)ouders of algemeen geïnteresseerden zijn zeer welkom.

Inschrijven voor 1 of 5 avonden. 

Vermeld duidelijk op het inschrijvingsformulier voor welke kennismakingssessie je inschrijft, eventueel of je voor de ganse reeks inschrijft! 

De verdiepingsavonden volgen is geen verplichting, maar wel een meerwaarde! 

De kennismakingssessie op zich geeft al verhelderende inzichten mee en biedt een overzicht op hetgeen je de 4 resterende avonden mag verwachten!


Locatie:
infrastructuur OC De Link (Linkhout)
Ontmoetingscentrum De Link
Linkhoutstraat 194
3560 Lummen

Avondvorming steeds op dinsdag van 19u00 tot 22u00


Optie 1

Je schrijft in voor de 5 avonden (€241)

19 maart 2019 OF 11 juni 2019 en vervolgens 24/9, 1/10, 8/10, 15/10/2019


Optie 2

Je volgt enkel de kennismakingsavond (€45) -2 mogelijkheden

Dinsdag 19 maart 2019 of dinsdag 11 juni 2019

Je beslist nadien vrijblijvend of je de 4 verdiepingssessies volgt (€196)

24 september en 1 , 8 ,15 oktober 2019

Deze vorming wordt opgestart vanaf 8 personen. Indien het minimum inschrijvingen niet bereikt is, wordt het inschrijvingsgeld terug naar uw rekening overgemaakt.


Cursusmateriaal inbegrepen.

Bevestig je deelname via het inschrijvingsformulier