Contactgegevens


0032 (0)475 58 27 43

SoHuman

Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie

Over Leentje Rymen en Daisy Buttiens

Deze reeks wordt gegeven door twee trauma-experten, die met hun voeten in het werkveld staan. 
De methode van werken is interactief en met een variëteit in lesaanbod (denk hierbij aan beeldmateriaal, concrete voorbeelden, materialen en boeken om in te kijken en te gebruiken op het moment zelf, …)

'Sensitief omgaan met trauma'

4 verdiepingsavonden


4 dinsdagen op  24/9, 1/10, 8/10, 15/10/2019

(19u-22u)

4 avonden €196


Kostprijs deelname


€196


Locatie:


OC De Link (Linkhout)
Ontmoetingscentrum De Link
Linkhoutstraat 194
3560 Lummen


Context van deze opleiding


Ieder van ons maakt schokkende gebeurtenissen mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongeval, pestervaringen, het verlies van een dierbaar persoon, zelfdoding, een brand, geweld, een echtscheiding, soms zelfs een ziekenhuisopname,….


We zijn zelf slachtoffer of we worden geraakt door de verhalen van onze kinderen, leerlingen, patiënten of cliënten, familie, partner, vrienden,…


Soms laten deze schokkende gebeurtenissen psychische wonden na. Soms lost het zich vanzelf op.

In deze vormingenreeks staan we stil met wat schokkende gebeurtenissen kunnen zijn en wat ze doen met ons systeem, met onze hele lichaam, brein en dagelijks leven. We focussen op wat de meeste impact heeft, negatief, maar ook positief. Traumatische gebeurtenissen zijn eigen aan het leven, maar zo ook veerkracht. Wat weten we uit onderzoek rond veerkracht-verhogende maatregelen? Hoe kunnen we helpen voorkomen? Hoe gaan we best om met naasten die risico lopen een trauma te ontwikkelen of er (een of meerdere) meegemaakt hebben? Hoe kunnen we mee zorgen voor een betekenisvolle omgang zodat het leed niet jarenlang verder hindert, maar ze sneller op eigen kracht weer verder kunnen?


De vier avonden (najaar) zijn als een geheel te volgen en verdiepen zich. Je gaat dan naar huis met een ‘kijk op trauma’ die je ten volle begrijpt en daardoor in omgang met elk psychisch leed kan toepassen. Je gaat aan de slag met concrete oefeningen toegespitst op jouw werkveld. Je bent voorbereid op moeilijke vragen van kinderen, cliënten/patiënten of omstaanders rond bv terrorisme of zelfdoding. Je weet wat een crisisplan is en kan er mee om. Je hebt zicht op veerkrachtverhogende elementen en hebt een heleboel do’s and don’ts op zak om in het dagelijks leven, maar ook in klas- of zorg- en opvoedingssituaties mee te nemen. Hierbij is er ook kort aandacht voor de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind (en de impact in het verdere leven), vluchtelingen, traumatische rouw en expliciet het belang van hechtingsrelaties.


Deze reeks wordt gegeven door twee trauma-experten die met hun voeten in het werkveld staan. De methode van werken is interactief en met een variëteit in lesaanbod (denk hierbij aan beeldmateriaal, concrete voorbeelden, materialen en boeken om in te kijken en te gebruiken op het moment zelf, …)

Inhoudelijke beschrijving per avond

avond 1: acuut trauma/crisissituaties: In de eerste acute fase na een traumatische gebeurtenis, kan je veel betekenen voor jezelf en/of anderen. Wat zijn normale reacties, en hoe kan je er best op reageren? Wat kan je doen om anderen te helpen het verwerkingsproces snel te starten, en hun veerkracht te versterken?

avond 2:  veerkracht en hechting: In het verwerken van trauma zijn er twee zaken erg belangrijk, veerkracht en hechting. Deze hangen sterk samen. In deze avond leggen we kort uit hoe hechting een rol speelt in het verwerken van trauma, hoe dit samenhangt met veerkracht en hoe je hier als ouder/partner/leerkracht/zorgverlener op kan inspelen.

avond 3: helpen na trauma: Niet enkel in de eerste acute fase na een traumatische gebeurtenis, maar ook veel later in het proces kan je veel betekenen. Je hoeft geen therapeut te zijn om zeer waardevolle handvatten aan te bieden. Deze avond bieden we je concrete oefeningen, tips en tricks om te helpen als partner/ouder/leerkracht/zorgverlener. Soms is dit niet voldoende, en dan is het vooral belangrijk om de juiste extra hulp in te schakelen. Wanneer verwijs je door? Hoe kunnen therapeuten aan de slag gaan met trauma, welke verschillende therapievormen zijn er? Hoe kies je juist?

avond 4: we leggen klemtoon op wat de groep verder nog verkiest. we denken aan thema's zoals traumatische rouw, zelfdoding, omgaan met terrorisme, vluchtelingen, onderwijs en opvoeding, autisme/ADHD/...


Doelgroep


Voor iedereen toegankelijk. We richten ons op zorg- en hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, … maar ook (pleeg)ouders of algemeen geïnteresseerden zijn zeer welkom.

Locatie:

infrastructuur OC De Link (Linkhout)
Ontmoetingscentrum De Link
Linkhoutstraat 194
3560 Lummen

Avondvorming steeds op dinsdag van 19u00 tot 22u00

Kostprijs €196Deze vorming wordt opgestart vanaf 8 personen. Indien het minimum inschrijvingen niet bereikt is, wordt het inschrijvingsgeld terug naar uw rekening overgemaakt.


Cursusmateriaal inbegrepen.

Bevestig je deelname via het inschrijvingsformulier