Contactgegevens


0032 (0)475 58 27 43

SoHuman

Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie

Neuropathie en voetproblemen

Docenten Lucia Vermeulen en Mark Hiemeleers

                                        1 voormiddag: zaterdag 12 oktober 2019, 9u-12u00

Doelgroep


Schoonheidsspecialisten (pedicure), thuishulp , gespecialiseerde voetverzorgsters, voetreflexologen, verzorgenden en iedere geïnteresseerde...

Inhoud van deze navorming


deel 1: 9u00- 10u25 - docent Mark Hiemeleers


Neuropathie is het niet goed functioneren van één of meerdere zenuwen. 

Is er slechts één zenuw aangedaan dan spreken we van mononeuropathie, zijn meerdere zenuwen aangedaan spreken we van polyneuropathie. 

Dit kan aanleiding geven tot tal van voetproblemen.


Tijdens het eerste deel van de voormiddag staan we stil bij de volgende items:


Verdere afbakening van het begrip neuropathie

De verschillende types neuropathie

Klachten bij neuropathie (sensorische, motorische, autonome, overige ...)

Diagnosestelling, oorzaken en behandeling van neuropathie.


deel 2: 10u35-12u00 - docent Lucia Vermeulen


Na de pauze overlopen we de volgende items:

Hoe ziet de huid er uit? 
Mag je wel masseren?
Wat vertellen de mensen in je praktijk, over wat ze voelen.
Welke voetproblemen ontstaan er door?
Hoe kunnen we dit verhelpen.
Met welke instrumenten mogen we deze voeten verzorgen, en welke zijn verboden.
Hoe deze instrumenten reinigen en het verdere proces, hoe doe je dit.
Wat als er al wonden zijn, wat mogen we doen, en wat niet.
Welk netwerk moet je rond je hebben .
Casussen worden besproken, met foto's uit de praktijk...


Over Lucia Vermeulen


Lucia Vermeulen is een ervaren oncologisch voetzorgverlener, gespecialiseerde voetverzorgster, sport pedicure en gespecialiseerde in de voetverzorging.  Ze is gedreven in het omgaan met problemen en gedragingen van de dementerende, waardoor deze kwetsbare groep op een gepaste wijze de verzorging kan genieten die nodig is... 
Lucia Vermeulen genoot haar opleiding in België en het buitenland, ze doorliep bijhorende stages in België.