top of page

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Inschrijvingsgeld

VOLZET Nu voor €35,
Stud. nu voor €19

Tijdstip

11 september 2023 19u-22u

Inhoud

Antisociale persoonlijkheidsstoornis (psychopathie)


Deze stoornis wordt besproken vanuit de DSMV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en in de geestelijke gezondheidszorg gangbare hypotheses, inzichten, behandelingsmethodes en omgangsvormen.


Psychopathie is een term die we in de media regelmatig zien opduiken... Spijtig genoeg vaak in verband met levensdelicten, geweld, mishandeling of misdadigheid... Vaak duidt dit alles op een gebrekkige gewetensvorming... Toch is de ernst vaak niet wat het lijkt te zijn...


Deze term werd daarom niet opgenomen in de DSM5... Men verkiest eerder te spreken van 'antisociale persoonlijkheidsstoornis'(hier gemakkelijkheidshalve ASP genoemd).


ASP klinkt veel milder en suggereert een therapeutische mogelijkheid! We gaan ervan uit dat er gradaties bestaan in deze aandoening...


Deze problematiek wordt besproken vanuit een bio-psychosociaal verklaringsmodel.


Doorheen de avond ga je merken dat psychopathie milder uitgedrukt kan worden in de vorm van ASP... Dat de betrokkene vaak zelf een slachtoffer was, vooraleer hij/zij dader werd...


Hoe kan je als hulpverlener omgaan met manipulatie, welke afspraken kan je maken om op een constructieve manier met deze problematiek om te gaan? Dit alles kom je te weten tijdens deze lezing!


Doelgroep: verpleeg-en zorgkundigen, (zorg)coaches, mantelzorgers en geïnteresseerden.


Inschrijven kan je hier:
Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page