top of page

Borderline of emotieregulatiestoornis (I)

Inschrijvingsgeld

VOLZET €60, €25 stud.

Tijdstip

2 oktober 2023 19u-22u

Inhoud

Borderline of emotieregulatiestoornis


Deze bijscholingsavond is een aanrader voor iedereen aktief in de gezondheidszorg(hulpverleners), onderwijs of opvoedkundige situaties(mantelzorgers en geÏnteresseerden)


Over borderline is al veel gesproken en geschreven... Meestal door andere disciplines dan psychiatrisch verpleegkundigen, verzorgenden, pedagogen, begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg.


Vanuit mijn expertise als verpleegkundige eertijds, begeleiding en contactname met cliënten met borderline, geef ik graag de opgedane inzichten mee aan een breder publiek met affiniteit in de gezondheidszorg.


Vaak heb ik cliënten begeleid als vertrouwenspersoon binnen een behandelsetting of later als individuele coach in een privépraktijk. Er waren momenten dat ik mijn borderlinecliënt liever kwijt dan rijk was.. Soms gebeurde het dan ook dat de cliënt zelf afhaakte... Het voelde alsof ik in mijn eer gekrenkt was... Voldeed ik niet meer? En dit terwijl ik zelf met het idee speelde af te haken.... Het heeft me gelouterd, geboeid, maar uiteindelijk heb ik dit mechanisme van aantrekken en afstoten begrepen.....


De ervaring die ik eertijds opdeed als psychiatrisch verpleegkundige, aangescherpt met de verschillende gangbare psychologische theorieên en invalshoeken opgedaan in de praktijk, gaf me een degelijke basis om deze aspecten aan mekaar te linken, te benoemen en te nuanceren vanuit de context pathologie, symptomatologie, gedrag, medicamenteuze ondersteuning en benaderingswijze(n). Het vormt tevens een basis voor het moderne 'klinisch redeneren'


Inhoud


Zowel mannen en vrouwen worden gediagnosticeerd met borderline...


We gaan dieper in op de ontstaansmechanismen van deze aandoening. We doen dit vanuit het bio-psycho-sociaal verklaringsmodel, doorspekt met praktijkvoorbeelden...


Aspecten zoals het 'falend autobiografisch geheugen', splitting en andere coping of afweermechanismen komen aan bod! Gedrag dat we eerder niet begrepen, zien we nu in een andere context!


Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Het is een psychische aandoening waarbij je te maken hebt met angst, depressiviteit en in de war zijn. Bij de één is dit meer uitgesproken dan bij de ander...


Waar zit dan het verschil?


Zoals elke andere persoonlijkheidsstoornis plaatsen we het geheel in een breder spectrum - sommige gedragingen zijn bij gezonde mensen maar vervelende karaktertrekjes... of net heel erg functioneel...


Niet kunnen doseren, het opzoeken van kicks en grenzen overschrijden maakt van een karaktertrekje dan weer een serieuse stoornis. Eéntje die zo belemmerend is, dat ze op de voorgrond staat en lijdensdruk veroorzaakt. Niet alleen voor de cliënt in kwestie, maar voor de ganse omgeving....


Is jouw interesse geprikkeld?

Schrijf je dan zeker in voor deze baanbrekende avondvorming!


Inschrijven doe je hier:

Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page