top of page

De invloed van stress op het lichaam en brein (I)

Inschrijvingsgeld

VOLZET Nu voor €35,
Stud. nu voor €19

Tijdstip

18 september 2023 19u-22u

Inhoud

De invloed van stress op ons lichaam en brein


Deze vorming is een belangrijke schakel om het ontstaan van stress in te dijken en je zelfbewustzijn een boost te geven. Als welzijnswerker, coach, .... levert dit jou de nodige kennis en inzichten op om op een ander manier naar de maatschappij en individu te kijken. Leren rekening te houden met de signalen die jouw lichaam of zenuwstelsel uitsturen is de beste manier van preventie!


Tegenwoordig zie je heel wat info opduiken over stress en de gevolgen daarvan op onze lichamelijk en geestelijke gezondheid. Deze lezing licht een topje van de sluier voor iedereen die meer wil te weten komen over het ontstaansmechanisme van stress en de effecten van stress op onze globale gezondheid..


Ons stresssysteem biedt bescherming tegen een overdaad aan elke vorm van lichamelijke of psychische belasting. Onze stresshormonen stellen ons enerzijds in staat om topprestaties te leveren in ons dagdagelijks functioneren, anderzijds riskeren we roofbouw te plegen op onze gezondheid.


Stress heeft een serieuze invloed op ons leven en is de oorzaak van heel wat gezondheidsaandoeningen die we hier typeren als ‘welvaartsaandoeningen’.


De volgende stressgerelateerde thema’s komen in deze lezing aan bod:


-Bespreking van de fysiologie van ons stresssysteem:

-Intuïtieve, instinctmatige programmatie van onze stressrespons aan de hand van neurobiologische en gedragsmatige aanpassingen.

-Onze sensor voor gevaar; de rol van de amygdala: opsporen en herkennen van bedreigingen (angst en agressie) en het opslaan van nieuwe gevaren aan de hand van onze zintuigen-De antagonistische werking van de sympathicus en parasympthicus in de reactie op stress; korte en lange termijn overlevingsreacties.

-Sympathische systeem ‘motor’-Visceraal afferent systeem ‘gevoel’

-Parasympatisch systeem ‘handrem’

-Het falend stopmechanisme: van overdrive naar underdrive-Aandoeningen geassocieerd met over

- of onderproductie van cortisol

-Over typische stresspatronen bij mannen(macho-situaties) en vrouwen(relatieproblemen)

-Een gevaarlijk trio: stress, levenswijze en overgewicht

-Welvaart of welzijn?

-Welvaartsepidemiëen: obesitas, diabetes, hart-en vaataandoeningen,psychische aandoeningen, zelfdoding, ouderdomsziekten, energie-en uitputtingsstoornissen.

-Gezond ouder worden: enkele gezondheidsindicatorenDocent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde"

Mark Hiemeleers
bottom of page