top of page

Het dementiesyndroom

Inschrijvingsgeld

€60, €25 stud.

Tijdstip

12 juni 2024 19u-22u

Inhoud

Het dementiesyndroom


Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen wordt aangetast.

Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. De stoornissen hangen dus af van de oorzaak van de dementie.

 

Tijdens deze vorming komen de verschillende oorzaken van dementie aan bod...

Ziekte van  Alzheimer, Fronto-temporale dementie, Lewy-body, Vasculaire dementie, Dementie bij de ziekte van Parkinson, Ziekte van Huntington.

 

Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren.

 

We kijken naar dementie vanuit een geïntegreerde visie (lichamelijke en psycho-sociaal). De stadia van dementie komen aan bod en worden geïllustreerd aan de hand van beeldmateriaal. We denken na over zingeving.

 

Vervolgens overlopen we enkele benaderingswijzen om het functioneren van een dementerende mens te optimaliseren:  reminiscentie,  ROB (Realiteits- en Oriëntatie Benadering), validation,  zintuigactivering,  warme zorg en belevingsgerichte zorg.


Doelgroep: hulpverleners, verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers, ...


Inschrijven kan je hier:Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page