top of page

Leefstijl, stress & coping

Inschrijvingsgeld

€325

Tijdstip

28 & 29 augustus 2023
9u-12u en 12u45-16u

Inhoud

Deze reeks is een absolute must voor elke zorg- en hulpverlener, coach, verzorgende, verpleegkundige, leerkracht, .... en elke geïnteresseerde...

Je komt alles te weten over lichamelijke en psychische gezondheid en het daaraan verbonden welzijn van de mens....


DAG 1 Voormiddag


1) Inhoud De fysiologie van stress – stress begrijpen


Tegenwoordig zie je heel wat info opduiken over stress en de gevolgen daarvan op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze vorming licht een topje van de sluier voor iedereen die meer wil te weten komen over het ontstaansmechanisme van stress en de effecten van stress op onze globale gezondheid.. Ons stresssysteem biedt bescherming tegen een overdaad aan elke vorm van lichamelijke of psychische belasting. Onze stresshormonen stellen ons enerzijds in staat om topprestaties te leveren in ons dagdagelijks functioneren, anderzijds riskeren we roofbouw te plegen op onze gezondheid. Stress heeft een serieuze invloed op ons leven en is de oorzaak van heel wat gezondheidsaandoeningen die we hier typeren als ‘welvaartsaandoeningen’. De volgende stressgerelateerde thema’s komen deze avond aan bod:


-Bespreking van de fysiologie van ons stresssysteem:

-Intuïtieve, instinctmatige programmatie van onze stressrespons aan de hand van neurobiologische en gedragsmatige aanpassingen.

-Onze sensor voor gevaar; de rol van de amygdala: opsporen en herkennen van bedreigingen (angst en agressie) en het opslaan van nieuwe gevaren aan de hand van onze zintuigen

-De antagonistische werking van de sympathicus en parasympthicus in de reactie op stress; korte en lange termijn overlevingsreacties.

-Sympathische systeem ‘motor’

-Visceraal afferent systeem ‘gevoel’

-Parasympatisch systeem ‘handrem’

-Het falend stopmechanisme: van overdrive naar underdrive

-Aandoeningen geassocieerd met over- of onderproductie van cortisol


DAG 1 Namiddag


2) Energetische stoornissen: stemmingsstoornissen: depressie, manie en gemengde stoornissen.


De stemmingsstoornissen (ook wel energetische stoornissen genoemd) worden besproken vanuit de DSM-V en in de geestelijke gezondheidszorg gangbare hypotheses, inzichten, behandelingsmethodes en omgangsvormen Reeds enkele jaren wordt de vraag gesteld of er nu een depressie-epidemie heerst of niet… Onze anti- depressiva consumptie neemt gestadig toe terwijl we al heel wat aan depressiebestrijding doen. Gedurende deze avond krijg je een impressie van wat een depressie nu precies inhoudt. Gaandeweg merk je dat elke depressie verschillend is, verschillende oorzaken kent en dus een andere aanpak vergt om er van af te geraken. De nadruk van deze vorming ligt niet op het bespreken van de criteria die op een depressie duiden, maar wel op concrete tips om een depressie te herkennen en, met hulp van de omgeving, de depressie voor te zijn… Naast zelfhulptips wordt er ook gekeken naar het scala aan professionele hulpverleningsmogelijkheden. • Over humeurig zijn en neerslachtigheid. Wanneer loert nu de depressie? Vergt elke depressie een anti- depressieve behandeling?


• Zelfhulptips om een depressie voor te zijn en je minder neerslachtig te voelen

• Zelf-assessment of de ‘depressie onder de ogen durven zien…’

• Depressie: verschillen tussen mannen en vrouwen.

• Van winterdipje tot depressie.

• Jongeren en ouderen.

• Oorzaken van depressie en instandhoudende factoren.

• Hulpmiddelen voor de omgeving om een depressie te herkennen: feiten en klachten…

• ‘Depressiebestrijding’ of ingrijpen voor het te laat is bij ‘uitzichtloosheid’!

• Preventie: over zelfzorg en een warme omgeving = het ‘maakbare geluk’. Wat kunnen we zelf doen?

• Een gezondere levensstijl, de houding van de omgeving en professionele hulp


DAG 2 Voormiddag


3) Welvaartsaandoeningen

 

-Aandoeningen geassocieerd met over- of onderproductie van cortiso

l-Over typische stresspatronen bij mannen(macho-situaties) en vrouwen(relatieproblemen)

-Een gevaarlijk trio: stress, levenswijze en overgewicht

-Welvaart of welzijn?-Welvaartsepidemiëen: obesitas, diabetes, hart- en vaataandoeningen, psychische aandoeningen, zelfdoding, ouderdomsziekten, energie-en uitputtingsstoornissen

.-Gezond ouder worden: enkele gezondheidsindicatoren

-Diabetes


DAG 2 Namiddag


4) Verslaving middelgerelateerde stoornissen - Middelengebruik en middelenmisbruik


Verslaving wordt vastgesteld aan de hand van 11 criteria van de zogenaamde DSM-V. De DSM-V is een wereldwijd gebruikt boek waarin alle psychiatrische aandoeningen beschreven staan. De DSM spreekt niet van alcoholisme of verslaving maar van “stoornissen in het gebruik van middelen” (substance abuse disorders). Een “stoornis in het gebruik van middelen” kan ontstaan door gebruik van verschillende middelen zoals alcohol, cannabis, opaten, stimulerende middelen.

Het thema 'Verslavingsproblematiek' wordt hier ruim onder de loep genomen - Concreet: Afhankelijkheid van middelen en misbruik van middelen - intoxicatie- en onthoudingsverschijnselen.

Er is aandacht voor behandeling en omgangsvormen ten aanzien van deze problematiek!

Gezonde levensstijl, instandhouding van onze gezondheid in wisselwerking met anderen mensen en onze omgeving, is een rode draad in de gebruikte bio-psycho-sociale zienswijze.Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page