top of page

Pedofilie en afgeleiden

Inschrijvingsgeld

€60, €25 stud.

Tijdstip

24 april 2024 19u-22u

Inhoud

Pedofilie en afgeleiden


Concreet leven er in België minstens 40.000 mensen die pedofiele neigingen of een specifieke voorkeur vertonen.


Pedofilie is de meest voorkomende ‘parafilie’


Pedofilie is een seksuele voorkeur waarbij biologische, psychologische en sociologische factoren een rol kunnen spelen. Het is geen genetische ziekte maar een gevoel waar allerlei factoren op kunnen inspelen. De oorzaak verschilt van persoon tot persoon en is niet altijd even duidelijk


Volgens internationaal onderzoek leeft ongeveer 1% van de mannelijke bevolking met pedofilie.


Over vrouwelijke pedofielen is veel minder bekend.


Specialisten en onderzoekers gaan er van uit dat de meerderheid van de pedofielen in België mannen zijn.


Pedofilie moet worden onderscheiden van pedoseksualiteit. Pedoseksualiteit is het daadwerkelijk seksueel handelen met kinderen. Pedofilie is dus niet strafbaar, maar het handelen ernaar wel


Tijdens deze vorming worden de volgende items besproken:


  • oorzaken,

  • symptomen,

  • prevalentie,

  • behandeling,

  • verschil pedofiel en pedoseksueel, grooming, …

  • cijfers hulpverlening,

  • begeleiding,

  • vervolging,

  • veroordeling

  • prognose.


Vorming voor gezondheidswerkers en betrokkenen in de zorgsector - Pedofilie en afgeleiden - parafiele stoornis


Inschrijven kan je hier:Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page