top of page

Psychopathie: gevangenis of hulpverlening?

Inschrijvingsgeld

€60, €25 stud.

Tijdstip

22 mei 2024 19u-22u

Inhoud

Psychopathie: gevangenis of hulpverlening?


Regelmatig een leugen verspreiden of jezelf sociaal wenselijk opstellen, zijn gedragingen die bij vele psychopaten voorkomen in elke cultuur en omgeving.


Haast iedereen maakt zich hier wel eens schuldig aan, maar daarom ben je nog niet een pathologische leugenaar of moordenaar…


Het bio-psychosociaal verklaringsmodel is een zienswijze is die meerdere ontstaansmechanismen mogelijk houdt en combineert.


De ontwikkeling van een antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie is vooral een samenspel van factoren.


Erfelijke factoren, temperament, gezinsdynamiek en omgevingsfactoren zijn van invloed op het ontstaan van deze problematiek.


Een handige test om psychopathie vast te stellen lijkt de klinische beoordelingsschaal van Hare te zijn.


Als je veel antisociaal gedrag laat zien, dit hardnekkig is, komt men veelvuldig in aanraking met justitie, je spreekt dan eerder van psychopathie.


De diagnose antisociale persoonlijkheid is minder ernstig te noemen omdat deze personen enkel afwijkingen in hun gedrag vertonen. Ze hebben vaak wel inlevingsvermogen ten opzichte van hun slachtoffers. Zij tonen dus spijt als ze geconfronteerd worden met hun daden. Dit kan dus behandeld worden.


We gaan verder in op het verschil tussen antisociaal gedrag en psychopathie. Zeker in het laatste geval gaat het hier over de categorie van mensen waar je Kim de Gelder of Ronald Janssen in onder kan brengen… Zij eindigen in de gevangenis. Maar dit wil niet zeggen dat ze geen therapie nodig hebben. Hun gedragingen zijn gestoord en dienen naast bestraft ook bijgestuurd te worden.


is je nieuwsgierigheid geprikkeld en wil je meer te weten komen over deze stoornissen en bijhorende gedragingen.? Schrijf je dan zeker in voor deze vorming!


Inschrijven kan je hier:Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page