top of page

Psychose: en nu herstel! (II)

Inschrijvingsgeld

VOLZET €60, €25 stud.

Tijdstip

11 december 2023 19u-22u

Inhoud

Psychose: en nu herstel! - deel II


Het is aangewezen deel I 'Met psychotische mensen kan je praten' op voorhand mee te volgen, als basis voor deel II


Wanneer iemand een psychose doormaakt is herstel vaak een proces van vallen en opstaan. Vaak zitten er barsten in eerdere relaties die voorheen eerder vlot verliepen, maar nu beschadigd werden. Dit noodzaakt een specifieke benadering die leidt tot herstel van de betrokkene.


De omgeving heeft vaak vooroordelen klaar, terwijl de persoon in kwestie al in de war verkeert door toedoen van zijn of haar psychotische belevingen.


Decennia lang achtten we het als behandelaar nodig de cliënt en de omgeving te beschermen tegen zijn eigen daden. Vele misvattingen vanuit de hulpverlening en de maatschappij werken enorm stigmatiserend en invalideren.


We verwelkomen de nieuwe tendens die leidt tot een harmonieuzer herstel. Menselijkheid staat voorop maar ook beschikbaarheid van de hulpverlening en de omgeving is cruciaal.


Tijdens deel II - 'Met psychotische mensen kan je praten' legden we reeds de nadruk op het herkennen van mogelijkheden en beperkingen, en hiermee leren omgaan.... Stressmanagement is de beste remedie ter preventie van herval bij psychose....


Ontdek de do's & don'ts op vlak van omgaan met psychose, de valkuilen en de invloed van de vooroordelen van de omgeving - aspecten die herval voorkomen en herstel bespoedigen!


Inschrijven kan je hier:Docent - Trainer

Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is bezieler en zaakvoerder van Sohuman, werkte 11 jaar als verpleegkundige in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek.
In de daaropvolgende, voorbije 20 jaar specialiseerde hij zich in verschillende takken van de gezondheidszorg en deelt zijn kennis als docent en trainer Algemene en geestelijke gezondheidszorg.
oa.:
Coachen/coachingskills, coachen en omgaan met groepen / groepsdynamica
Mentor/ begeleider individueel groeiproces studenten.
Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma's communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten...)
Docent Medische basiskennis
Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer.
Psychologie & psychopathologie
Palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding
Docent en praktijklector Geestelijke Gezondheidszorg, meer specifiek psychiatrische ziekteleer en psychiatrische verpleegkunde

Mark Hiemeleers
bottom of page